Afspraak

Brochure

Klachten

Soms kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over je behandeling. Dat kan zijn van een verbeterpunt tot zelfs een klacht. In die gevallen kan je gebruik maken van onze interne klachtenregeling.

Interne klachtenfunctionaris

Jouw klacht of opmerking

Heb je een klacht of opmerking, bespreek deze eerst met je behandeld oogarts of 1 van onze medewerkers.
Doe je dat liever schriftelijk of telefonisch? Neem dan contact op met onze interne klachtenfunctionaris. Binnen 10 werkdagen kan je een reactie verwachten.

Stuur je klacht naar:

FYEO Medical B.V.
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 2522
5520 ZX Eersel
Tel: +31 (0)497 - 360 860

Bemiddelende rol

Onafhankelijke klachtfunctionaris

Kom je met ons niet tot een bevredigend antwoord of oplossing, dan kan je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Zo nodig helpen zij jouw klacht duidelijk op papier te zetten. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol.

Erkend door het ministerie van VWS

Geschillencommissie

Ben je nog steeds niet tevreden hoe je klacht behandeld is, dan is er sprake van een geschil. Je kunt je dan richten tot de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is FYEO bij een door de minister van VWS erkende geschillencommissie aangesloten.

Meer informatie op www.degeschillencommissie.nl