Vooronderzoek

Brochure

Klachten

FYEO vindt het belangrijk dat jouw behandeling naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat je, om wat voor reden ook, niet tevreden bent. Dat kan zijn van een verbeterpunt tot zelfs een klacht. In die gevallen kan je gebruik maken van onze interne klachtenregeling.
 

Interne klachtenbemiddelaar

Jouw klacht of opmerking

Heb je een klacht of opmerking, bespreek deze eerst met je behandelend oogarts of 1 van onze medewerkers. Doe je dat liever schriftelijk of telefonisch? Neem dan contact op met onze interne klachtenbemiddelaar. Je krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van de klacht, een schriftelijke reactie.

Stuur je klacht naar:
FYEO
T.a.v. klachtenbemiddelaar
Antwoordnummer 2522
5520 ZX Eersel
Tel: +31 (0)497 - 360 860

Of

mail naar: nazorg@fyeo.nl

Bemiddelende rol

Onafhankelijke klachtfunctionaris

Kom je met ons niet tot een bevredigend antwoord of oplossing, dan kan je contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zo nodig helpen zij jouw klacht duidelijk op papier te zetten. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol. Onze klachtenbemiddelaar zal jou hier, indien je hier gebruik van wilt maken, verder over informeren. 

Erkend door het ministerie van VWS

Geschillencommissie

Ben je nog steeds niet tevreden hoe je klacht behandeld is, dan is er sprake van een geschil. Je kunt je dan richten tot de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is FYEO bij een door de minister van VWS erkende geschillencommissie aangesloten.

Meer informatie op www.degeschillencommissie.nl

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via het telefoonnummer: 0497-360860.