Vooronderzoek

Brochure

Voorwaarden levenslange garantie

Garantievoorwaarden vanaf 1 januari 2022

Bij FYEO staan de pijlers eerlijkheid, comfort en het beste resultaat voorop. Voor jou betekent dit, dat FYEO je een levenslange garantie biedt op de behandeling waar jij samen met de oogarts voor hebt gekozen. 

Je kunt vertrouwen op onze persoonlijke en hoog gekwalificeerde dienstverlening. Door ons zeer bekwame team van optometristen en oogartsen, maar ook onze investeringen in de nieuwste technologieën, bereikt FYEO uitstekende behandelresultaten. Met onze levenslange garantie op je behandeling brengen we dit naar het allerhoogste niveau. 

Een levenslange garantie op je initiële behandeling, betekent dat je levenslang recht hebt op een herbehandeling wanneer je gezichtsscherpte van je ogen door refractie (sterkteverandering) achteruitgaat. Deze levenslange garantie blijven we je bieden zolang FYEO als organisatie bestaat. 

Levenslange garantie ooglaserbehandelingen

Deze levenslange garantie heeft betrekking op de ooglaserbehandelingen ReLEx SMILE, IntraLasik, TransPRK en Lasek. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is het noodzakelijk dat je gedurende het eerste jaar na de ooglaserbehandeling naar alle nacontroles bij FYEO komt. Een herbehandeling na een ooglaserbehandeling kan pas uitgevoerd worden na een bewezen stabiele oogmeting die vaak na één jaar is bereikt. Hierdoor vindt er over het algemeen geen herbehandeling plaats in het eerste jaar na je ooglaserbehandeling. Als blijkt dat de sterkte na een bewezen stabiele oogmeting alsnog niet het gewenste resultaat heeft, kunnen we beoordelen of je eventueel in aanmerking komt voor een herbehandeling. De oogarts van FYEO beoordeelt of door een herbehandeling een beter resultaat behaald kan worden en of dit medisch verantwoord is. 

Er bestaan situaties waarbij een herbehandeling wordt afgeraden. Dit is het geval wanneer:  

 • De restafwijking minder is dan sferisch equivalent van +1,00 dioptrie of -0,75 dioptrie, in dat geval wordt er naar de individuele omstandigheden gekeken en door de oogarts beoordeelt of een herbehandeling verantwoord is;  
 • Er sprake is van verminderd zicht (tijdelijk of permanent) door een ongeluk of trauma aan het oog;  
 • Aandoeningen als diabetes, actieve auto-immuunziektes of collageen vasculaire afwijkingen aanwezig zijn;  
 • Excessief irregulier astigmatisme aanwezig is, zoals bij een ectasie van het hoornvlies;  
 • De dikte en/of bolling (K-waarden) van het hoornvlies niet meer toereikend is om een herbehandeling uit te voeren. In de meeste gevallen is dit al met je besproken tijdens het (initiële) vooronderzoek;  
 • Je bij de initiële behandeling een complicatie opgelopen hebt die bij herbehandeling een hoog risico met zicht meebrengt;  
 • Er enkel sprake is van een hoger order aberratie, zoals bijvoorbeeld halo’s of glare, slechter zicht 's nachts. Dit terwijl de gezichtsscherpte wel goed is; 
 • Er sprake is van droge ogen. Hierdoor kan de gezichtsscherpte ook minder zijn, maar dit kan niet verholpen worden met een herbehandeling.

Er bestaan situaties waarbij een herbehandeling niet wordt uitgevoerd en je daarmee dus geen recht aan de levenslange garantie kunt ontlenen. Het gaat daarbij om situaties wanneer: 

 • De achteruitgang van de gezichtsscherpte door toedoen van jouzelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld wrijven in het oog of het niet naleven van de nazorgvoorschriften);  
 • De restafwijking dermate klein is om zichtverbetering te verwachten; 
 • Er een (her)behandeling heeft plaatsgevonden in een andere kliniek dan bij FYEO;  
 • Het verminderde zicht enkel voor dichtbij (denk hierbij o.a. aan lezen, beeldscherm afstand, maar ook het dashboard van de auto, bladmuziek en vergelijkbare afstanden) problemen oplevert als gevolg van presbyopie (ouderdomsverziendheid). Er ontstaan ooglensveranderingen vanwege ouderdom die het accommoderen of focussen bemoeilijken;  
 • De restafwijking niet gecorrigeerd kan worden met een ooglaserbehandeling (doordat bijvoorbeeld het hoornvlies te dun is of dat je last van droge ogen hebt) of lenswissel; 
 • Het ontstaan van een restafwijking en/of achteruitgang van het zicht wordt veroorzaakt door andere aandoeningen zoals ooglensveranderingen (cataract);  
 • Na de initiële ooglaserbehandeling bij FYEO voor andere oogproblemen een oogoperatie heeft plaatsgevonden (zoals retina-, cornea-, cataract- of corpus vitreumchirurgie); 
 • Wanneer je samen met de oogarts hebt besloten een verschil in uitkomst als target aan te houden. Denk hierbij aan monovisie om niet volledig leesbril afhankelijk te worden.

Levenslange garantie ExtraLens-behandeling

Deze levenslange garantie heeft betrekking op de ExtraLens-behandelingen. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is het noodzakelijk dat je gedurende het eerste jaar na de ExtraLens-behandeling naar alle nacontroles bij FYEO komt. Een herbehandeling na een ExtraLens-behandeling kan pas uitgevoerd worden na een bewezen stabiele oogmeting die vaak na één jaar is bereikt. Hierdoor vindt er over het algemeen geen herbehandeling plaats in het eerste jaar na je behandeling. Als blijkt dat de sterkte na een bewezen stabiele oogmeting alsnog niet het gewenste resultaat heeft, kunnen we beoordelen of je eventueel in aanmerking komt voor een herbehandeling. De oogarts van FYEO beoordeelt of door een herbehandeling een beter resultaat behaald kan worden en of dit medisch verantwoord is. 

Voor de ExtraLens-behandelingen bieden we je de volgende garantiestelling aan:  

 • Indien er na de ExtraLens-behandeling sprake is van een restafwijking van méér dan sferisch equivalent van +1,00 dioptrie of -0,75 dioptrie, wordt je resterende refractieafwijking gratis gecorrigeerd met de laser;  
 • Indien er na je ExtraLens-behandeling onverhoopt een situatie ontstaat waaruit blijkt dat een ander (type) lens je oogproblemen beter had kunnen verhelpen (reken- of inschattingsfout). Dan heb je recht op een  lenswissel. Het kan wel zijn dat de nieuwe lens andere specificaties heeft dan oorspronkelijk met je is besproken. 

Er bestaan situaties waarbij een herbehandeling niet wordt uitgevoerd en je daarmee dus geen recht aan de levenslange garantie kunt ontlenen. Het gaat daarbij om situaties wanneer: 

 • De achteruitgang van de gezichtsscherpte door toedoen van jouzelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld door het niet naleven van de nazorgvoorschriften);  
 • Er sprake is van verminderd zicht (tijdelijk of permanent) door een ongeluk of trauma aan het oog;  
 • De restafwijking dermate klein is om een zichtverbetering te verwachten;  
 • De restafwijking niet gecorrigeerd kan worden met een ooglaserbehandeling (doordat bijvoorbeeld het hoornvlies te dun is of dat je last van droge ogen hebt);  
 • Het ontstaan van een restafwijking en/of achteruitgang van het zicht wordt veroorzaakt door andere aandoeningen/oogziekten zoals vitreoretinale  afwijkingen, diabetes, maculadegeneratie, hoornvliesdegeneraties of glaucoom;  
 • Er een (her)behandeling heeft plaatsgevonden in een andere kliniek dan bij FYEO;  
 • Na de initiële behandeling bij FYEO je voor andere oogproblemen een oogoperatie hebt gehad (zoals retina-, cornea-, cataract- of corpus vitreumchirurgie);  
 • Bij een ExtraLens-behandeling blijkt dat je een snellere afname krijgt van endotheelcellen dan gewenst. Wij zullen wel de lens gratis verwijderen, maar kunnen dan géén alternatief aanbieden;  
 • Bij een ExtraLens-behandeling het verminderde zicht enkel voor dichtbij (denk hierbij o.a. aan lezen, beeldscherm afstand, maar ook het dashboard van de auto, bladmuziek en vergelijkbare afstanden) problemen oplevert als gevolg van presbyopie (ouderdomsverziendheid). Er ontstaan ooglensveranderingen vanwege ouderdom die het accommoderen of focussen bemoeilijken;  
 • Wanneer je samen met de oogarts hebt besloten een verschil in uitkomst als target aan te houden. Denk hierbij aan monovisie om niet volledig leesbril afhankelijk te worden. 

Levenslange garantie ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen

Deze levenslange garantie heeft betrekking op de ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie is het noodzakelijk dat je gedurende het eerste jaar na de ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen naar alle nacontroles bij FYEO komt. Een herbehandeling na een ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen kan pas uitgevoerd worden na een bewezen stabiele oogmeting die vaak na één jaar is bereikt. Hierdoor vindt er over het algemeen geen herbehandeling plaats in het eerste jaar na je behandeling. Als blijkt dat de sterkte na een bewezen stabiele oogmeting alsnog niet het gewenste resultaat heeft, kunnen we beoordelen of je eventueel in aanmerking komt voor een herbehandeling. De oogarts van FYEO beoordeelt of door een herbehandeling een beter resultaat behaald kan worden en of dit medisch verantwoord is. 

Voor de ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen bieden we je de volgende garantiestelling aan:  

 • Indien er nastaar ontstaat na de ingreep, krijg je een gratis YAG-C behandeling;  
 • Indien er na de ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen sprake is van een restafwijking van méér dan sferisch equivalent van +1,00 dioptrie of -0,75 dioptrie, wordt je resterende refractieafwijking gratis gecorrigeerd met de laser;  
 • Indien er na je ReplaceLens- en Readon ReplaceLens-behandelingen onverhoopt een situatie ontstaat waaruit blijkt dat een ander (type) lens je oogproblemen beter had kunnen verhelpen (reken- of inschattingsfout). Dan heb je recht op een  lenswissel. Het kan wel zijn dat de nieuwe lens andere specificaties heeft dan oorspronkelijk met je is besproken. 

 

Er bestaan situaties waarbij een herbehandeling niet wordt uitgevoerd en je daarmee dus geen recht aan de levenslange garantie kunt ontlenen. Het gaat daarbij om situaties wanneer: 

 • De achteruitgang van de gezichtsscherpte door toedoen van jouzelf is veroorzaakt (bijvoorbeeld door het niet naleven van de nazorgvoorschriften);  
 • Er sprake is van verminderd zicht (tijdelijk of permanent) door een ongeluk of trauma aan het oog;  
 • De restafwijking dermate klein is om een zichtverbetering te verwachten;  
 • De restafwijking niet gecorrigeerd kan worden met een ooglaserbehandeling (doordat bijvoorbeeld het hoornvlies te dun is of dat je last van droge ogen hebt);  
 • Het ontstaan van een restafwijking en/of achteruitgang van het zicht wordt veroorzaakt door andere aandoeningen/oogziekten zoals vitreoretinale  afwijkingen, diabetes, maculadegeneratie, hoornvliesdegeneraties of glaucoom;  
 • Er een (her)behandeling heeft plaatsgevonden in een andere kliniek dan bij FYEO;  
 • Na de initiële behandeling bij FYEO je voor andere oogproblemen een oogoperatie hebt gehad (zoals retina-, cornea-, cataract- of corpus vitreumchirurgie);  
 • Wanneer je voor een Readon ReplaceLens-behandeling hebt gekozen en waarbij de behandeling aan één oog onvoldoende blijkt, zal er goed gekeken worden of het achterblijvende resultaat wordt veroorzaakt door het reeds behandelde oog; 
 • Wanneer je samen met de oogarts hebt besloten een verschil in uitkomst als target aan te houden. Denk hierbij aan monovisie om niet volledig leesbril afhankelijk te worden.