Vooronderzoek

Brochure

Kwaliteit en veiligheid

Kritisch op eigen handelen, beoordeling door onafhankelijke deskundige organisaties, zeer hoge kwaliteitsstandaarden.

Bij FYEO staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Door de kwaliteit van onze zorg continu te meten, maken we deze zichtbaar en verbeteren we deze waar nodig. Volgens vaste protocollen evalueren wij doorlopend ons eigen handelen. Dit om onze cliënten een optimale ervaring en resultaat te kunnen bieden.

Organisatie / keurmerken

Organisatie / keurmerken

In 2021 heeft FYEO 3.868 cliënten behandeld, bij iedere cliënt én behandeling streeft FYEO naar het beste resultaat met comfort voor de cliënt. Het kwaliteitsniveau dat FYEO nastreeft wordt gemeten en getoetst via keurmerken. Zo is FYEO een ZKN-gecertificeerde kliniek en alle oogartsen die bij ons werkzaam zijn, zijn BIG- en NGRC-geregistreerd. Daarnaast zijn ze ook allemaal lid van het NOG. Deze garanderen de kwaliteit van FYEO, gebruikte technieken en oogartsen. Dit alles kun je nalezen in onze kwaliteitsgarantie.
 

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Bij FYEO staan onze cliënten centraal, daarbij is het belangrijk om te weten wat onze cliënten van FYEO vinden. Om dit te meten, voeren wij enkele maanden na de behandeling een cliënttevredenheidsonderzoek uit en analyseren we de resultaten. In dit onderzoek wordt naast de ervaring (PREM) ook de uitkomsten (PROM) van de behandeling bevraagd.  De resultaten gebruiken wij om onze zorg continu te blijven verbeteren. In 2021 behaalde FYEO een gemiddeld rapportcijfer van 8.5.

Ook hanteren wij de Net Promotor Score (NPS), een score die laat zien hoeveel mensen FYEO aanbevelen aan vrienden en familie. FYEO heeft een hoge NPS-score van +53. Bekijk hier alle resultaten.

Deze mooie waardering zien we ook terug op diverse reviewsites als Zorgkaart Nederland; 9.3 in 2022 en trustpilot; 4/5 ster

Veiligheid

Veiligheid

We monitoren bij FYEO de kwaliteit onder andere met behulp van diverse indicatoren. Zo heeft FYEO geen postoperatieve wondinfecties, wordt alle apparatuur jaarlijks onderhouden en gevalideerd, wordt medicatie elektronisch voorgeschreven, is de behandelend arts 24 uur oproepbaar, voeren wij bij alle cliënten de benodigde identificatiemomenten uit én werken wij met kwalitatieve hoogwaardige operatiekamers. Zie ons veiligheidsbeleid voor meer informatie.

Wij hebben  enkele inclusiecriteria waar cliënten aan moeten voldoen om de veiligheid te waarborgen. Zo behandelen we alleen cliënten met een goede gezondheidssituatie (ASA 1 en 2) , met een BMI <35 en ouder dan 18 jaar.

FYEO vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring. In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Leren & verbeteren

Leren & verbeteren

Het leveren van kwaliteit is voor ons het belangrijkste. Uiteraard in de (na)zorg voor cliënten, maar ook in alle processen buiten de behandelkamer. Volgens vaste protocollen evalueren wij doorlopend ons eigen handelen. Zijn er toch klachten? Dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Daarnaast is elke klacht ook weer een mogelijkheid om onze zorg nóg verder te verbeteren.

We willen elke dag blijven verbeteren, om dit te kunnen doen, voeren wij op structurele basis in- en externe audits uit. Op basis van de uitkomsten zetten we direct verbeteringen in waardoor de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is. Door het veilig melden van incidenten (VIM) of complicaties het gericht kijken naar de oorzaak daarvan kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren.

Leren en verbeteren zijn belangrijke elementen binnen FYEO. Deze uitkomsten stellen ons in staat om te blijven verbeteren.