Vooronderzoek

Brochure

Kwaliteit en veiligheid

Kritisch op eigen handelen, beoordeling door onafhankelijke deskundige organisaties, zeer hoge kwaliteitsstandaarden.

Bij FYEO staan kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Door de kwaliteit van onze zorg continu te meten, maken we deze zichtbaar en verbeteren we deze waar nodig. Volgens vaste protocollen evalueren wij doorlopend ons eigen handelen. Dit om onze cliënten een optimale ervaring en resultaat te kunnen bieden.

Organisatie / keurmerken

Organisatie / keurmerken

In 2022 heeft FYEO 5.688 cliënten behandeld, bij iedere cliënt én behandeling streeft FYEO naar het beste resultaat met comfort voor de cliënt. Het kwaliteitsniveau dat FYEO nastreeft wordt gemeten en getoetst via keurmerken. Zo is FYEO een ZKN-geregisteerde kliniek en zijn alle oogartsen die bij ons werkzaam zijn BIG geregistreerd. Daarnaast zijn ze ook allemaal lid van het NOG. Deze garanderen de kwaliteit van FYEO, gebruikte technieken en oogartsen. Dit alles kun je nalezen in onze kwaliteitsgarantie.

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid

Bij FYEO staan onze cliënten centraal, daarbij is het belangrijk om te weten wat onze cliënten van FYEO vinden. Om dit te meten, voeren wij enkele maanden na de behandeling een cliënttevredenheidsonderzoek uit en analyseren we de resultaten. In dit onderzoek wordt naast de ervaring (PREM) ook de uitkomsten (PROM) van de behandeling bevraagd.  De resultaten gebruiken wij om onze zorg continu te blijven verbeteren. In 2022 behaalde FYEO een gemiddeld rapportcijfer van 8.5.

Ook hanteren wij de Net Promotor Score (NPS), een score die laat zien hoeveel mensen FYEO aanbevelen aan vrienden en familie. FYEO heeft een hoge NPS-score van +53. Bekijk hier alle resultaten.

Deze mooie waardering zien we ook terug op diverse reviewsites als Zorgkaart Nederland; 9.3 in 2022 en trustpilot; 4.5/5 ster

Veiligheid

Veiligheid

We monitoren bij FYEO de kwaliteit onder andere met behulp van diverse indicatoren. Zo heeft FYEO geen postoperatieve wondinfecties, wordt alle apparatuur jaarlijks onderhouden en gevalideerd, wordt medicatie elektronisch voorgeschreven, is de behandelend arts 24 uur oproepbaar, voeren wij bij alle cliënten de benodigde identificatiemomenten uit én werken wij met kwalitatieve hoogwaardige operatiekamers. Zie ons veiligheidsbeleid voor meer informatie.

Wij hebben  enkele inclusiecriteria waar cliënten aan moeten voldoen om de veiligheid te waarborgen. Zo behandelen we alleen cliënten met een goede gezondheidssituatie (ASA 1 en 2) , met een BMI <35 en ouder dan 18 jaar.

FYEO vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring. In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Leren & verbeteren

Leren & verbeteren

Het leveren van kwaliteit is voor ons het belangrijkste. Uiteraard in de (na)zorg voor cliënten, maar ook in alle processen buiten de behandelkamer. Volgens vaste protocollen evalueren wij doorlopend ons eigen handelen. Zijn er toch klachten? Dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Daarnaast is elke klacht ook weer een mogelijkheid om onze zorg nóg verder te verbeteren.

We willen elke dag blijven verbeteren, om dit te kunnen doen, voeren wij op structurele basis in- en externe audits uit. Op basis van de uitkomsten zetten we direct verbeteringen in waardoor de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg wordt gewaarborgd. Toch kan er iets gebeuren dat niet de bedoeling is. Door het veilig melden van incidenten (VIM) of complicaties het gericht kijken naar de oorzaak daarvan kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren.

Leren en verbeteren zijn belangrijke elementen binnen FYEO. Deze uitkomsten stellen ons in staat om te blijven verbeteren.

Wil jij meedenken?

FYEO is een snelgroeiende oogkliniek met vestigingen in het hele land. Eerlijkheid, comfort en beste resultaat staan bij alles wat we doen centraal. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de zorg en service die we bieden aansluit bij de behoeften van de cliënt. FYEO wil daarom graag werken met een cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de client van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit 5 leden en vertegenwoordigd alle locaties van FYEO.

Ben jij degene die wij zoeken?

Voel jij je betrokken bij FYEO en wil je graag mee denken over ontwikkelingen, meld je dan aan voor onze nieuw op te zetten cliëntenraad. Wij zijn op zoek naar leden die bij FYEO een behandeling hebben gehad. We vinden het belangrijk dat de leden van de cliëntenraad representatief zijn voor de populatie van cliënten binnen FYEO, denk hierbij aan leeftijdscategorie, type behandeling en behandellocatie. Wij zijn vooral benieuwd naar jouw ervaringen: wat vind je goed? En wat kan beter? Kortom wil je jouw stem laten horen? Geef je dan op via kwaliteit@fyeo.nl. Beschrijf bij je aanmelding kort je motivatie, achtergrond en eventuele ervaringen op dit gebied.

De cliëntenraad kan alleen van start gaan bij voldoende aanmeldingen die representatief zijn voor FYEO.