Vooronderzoek

Brochure

FYEO-huisregels

Huisregels in alle FYEO-klinieken

Om de privacy en veiligheid van onze cliënten, begeleiders en bezoekers te waarborgen, gelden in onze kliniek een aantal regels.

 

Respect

Je mag van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om je zo snel en goed mogelijk te helpen. Op onze beurt verwachten wij van jou dat jij je ten opzichte van ons respectvol gedraagt.

Verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en ander ongewenst gedrag worden niet geaccepteerd. Van lichamelijk geweld en serieuze bedreiging wordt aangifte gedaan bij de politie.

 

Aansprakelijkheid

Laat waardevolle eigendommen thuis. FYEO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

Roken

In onze kliniek geldt een rookverbod. Buiten is roken toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

 

Mobiele telefonie

We stellen het op prijs als je in de kliniek het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk beperkt. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk je telefoon uit te schakelen of de tril/stil-functie in te schakelen en, indien je de telefoon moet gebruiken, niet te luid te praten. In de onderzoeksruimtes mag je de telefoon niet gebruiken en in de behandelkamers mag je geen mobiele telefoon meenemen.

 

Dieren

Met uitzondering van hulphonden zijn dieren in onze kliniek niet toegestaan.

 

Media gedragsregels bij FYEO

Wil je beeld- en/of geluidsopnames maken, of iemand interviewen in onze kliniek? Wij denken graag met je mee. Het is belangrijk om te weten dat wij een veilige omgeving willen in het kader van goede cliëntenzorg. Hieronder valt ook het zo goed mogelijk waarborgen van de privacy van onze cliënten, bezoekers en medewerkers. Hiervoor hebben wij onderstaande media gedragsregels opgesteld. Deze regels gelden voor iedereen. Uitgangspunt is de geldende wet- en regelgeving rondom portretrecht, auteursrecht en privacywetgeving. Het maken van beeld- geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is toegestaan, mits de volgende regels in acht worden genomen:

  • Om te mogen filmen, fotograferen of geluidsopnames te maken en deze met anderen te delen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
  • Wil je een foto, film of geluidsfragment bijvoorbeeld delen via social media? Zorg altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond zichtbaar of hoorbaar zijn.
  • Bovendien dient iedereen die op de foto, film of het geluidsfragment voorkomt ook zijn/haar toestemming te geven.
  • Het gebruik van verborgen camera’s is in onze kliniek niet toegestaan.

 

Tot slot

Wij vinden het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij hopen dat je dat ook zult doen. Als je nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebt, dan horen wij dat graag.