Vooronderzoek

Brochure

Vergoedingen lensimplantatie

Wanneer heb ik recht op vergoeding lensimplantatie?

Het is mogelijk dat je een gedeeltelijke vergoeding krijgt voor de lensimplantatie behandeling die je bij FYEO ondergaat. Deze vergoeding kan vanuit je basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering komen.
 

Voorwaarden verzekeraars

Het merendeel van de verzekeraars stelt aanvullende voorwaarden aan de zorginstelling waar jij de behandeling wil laten uitvoeren. Zo moet de zorginstelling ZKN gecertificeerd zijn en alle oogartsen dienen een BIG registratie te hebben en te zijn aangesloten bij de NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap). FYEO voldoet aan deze voorwaarden.
 

Basisverzekering

Je hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een medische indicatie. Dit wordt vastgesteld door de behandelend oogarts op basis van meetgegevens uit het vooronderzoek.

Er geldt een medische indicatie indien er sprake is van staar of een bijzondere sterkte in combinatie met contactlensintolerantie. 

Als er sprake is van een medische indicatie bepaalt je zorgverzekeraar de hoogte van de vergoeding. Deze is per zorgverzekeraar verschillend en is afhankelijk van het soort basisverzekering - natura of restitutie. Houd er rekening mee dat de hoogte van de vergoeding onder aftrek is van een eventueel eigen risico.
 

Aanvullende verzekering

Het door jou gekozen aanvullende pakket bepaalt of je in aanmerking komt voor een vergoeding en wat de eventuele hoogte is. Heb je recht op een vergoeding, dan betreft dit een éénmalig bedrag voor de complete behandeling, 2 ogen dus. De vergoeding komt niet ten laste komt van je eigen risico.

Wil je weten welk bedrag wordt vergoed? Bekijk de polisvoorwaarden van jouw aanvullende verzekering om na te gaan of je recht hebt op een vergoeding.

Mocht je in aanmerking komen voor een vergoeding, geef dit dan aan bij FYEO. Je ontvangt dan van FYEO, na je behandeling, een speciale zorgnota. Deze kun je zelf bij je zorgverzekeraar indienen. De zorgverzekeraar zal de vergoeding rechtstreeks aan je uitkeren.