Vooronderzoek

Brochure

Optimale zichtkwaliteit

Customised

De eerste stap bij een ooglaserbehandeling is het bepalen van de methode die gebruikt gaat worden. Dit wordt bepaald aan de hand van jouw persoonlijke situatie. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de gezondheid van je ogen, de dikte van het hoornvlies, de sterkte die aanwezig is, jouw levensstijl, en waar mogelijk jouw persoonlijke voorkeur voor een bepaalde behandeling.

Om een optimale zichtkwaliteit te realiseren, dienen we rekening te houden met de specifieke vorm van jouw hoornvlies. Daarom adviseren we bij onze ooglaserbehandelingen Lasek, TransPRK en IntraLasik om deze altijd customised (ook wel bekend als wavefront) uit te laten voeren.

Zouden we dit niet doen, dan gaat dit ten koste van jouw zichtkwaliteit. Dit ga je bijvoorbeeld merken aan (meer) last van halo’s, kleurschifting, glare en starbursting. Dit willen we natuurlijk voorkomen en we streven dan ook altijd naar de beste kwaliteit voor jouw ogen.
 

Zichtkwaliteit

Onze zichtkwaliteit heeft niks te maken met de sterkte die aanwezig is, of een eventuele cilindrische afwijking (lage-orde-aberraties), maar met de mate waarin er halo’s, kleurschifting, glare en starbursting ervaren worden. Deze verschijnselen noemen we ook wel de aanwezigheid van hoge-orde-aberraties (HOA’s). In onderstaande afbeelding wordt duidelijk hoe vervelend dit kan zijn.

Brekingsafwijkingen (aberraties)

Lichtstralen die in het oog vallen worden gebroken door het hoornvlies en de ooglens. Soms valt het licht niet gelijkmatig binnen. Het woord aberratie betekent dan ook een afwijkend verloop van lichtstralen. Deze brekingsafwijkingen, ofwel aberraties, kunnen worden onderverdeeld in lage en hoge orde afwijkingen.
 

Lage-orde-aberraties

Tot de lage-orde-aberraties behoren myopie (bijziendheid), hypermetropie (verziendheid) en astigmatisme (cilindrische afwijkingen). Dit zijn de meest voorkomende afwijkingen en zijn te corrigeren met een bril, contactlenzen of refractieve behandeling zoals een ooglaserbehandeling.
 

Hoge-orde-aberraties (HOA's)

Deze brekingsafwijkingen zijn niet met een bril, nachtlenzen of zachte contactlenzen te corrigeren. Het hoornvlies en de ooglens zijn niet overal even vlak/egaal. Er bestaan kleine imperfecties die in mindere of meerdere mate aanwezig zijn. Dit verschilt per persoon.

Deze imperfecties kunnen afhankelijk van de mate waarin ze aanwezig zijn en de vorm, minder kwaliteit van zicht geven. Dit kun je bijvoorbeeld merken aan minder goed zicht in het donker, kringen rond lichtbronnen en minder contrast van letters en beelden zien.

 

Beste resultaat

Wanneer we de ooglaserbehandeling customised uitvoeren, respecteren we de vorm van het hoornvlies. We behandelen de refractie (sterkte) zonder nieuwe HOA's te creëren. Dit komt ten goede van jouw zichtkwaliteit. Wanneer je dit niet zou doen, bestaat de kans dat er nieuwe imperfecties bijkomen op het hoornvlies. Je krijgt hierdoor een slechtere zichtkwaliteit. Dit uit zich in meer en blijvende last van halo’s, glare, starbursting, etc.

Altijd customised

Om het beste resultaat te behalen adviseren we áltijd om de ooglaserbehandeling customised uit te voeren, zeker wanneer er sprake is van één of meerdere van onderstaande punten:

  • Grotere pupillen;
  • Sterkte vanaf 1.00 (zowel min als plus);
  • Cilinder van 1 of meer;
  • Last van kleurschifting, halo’s, glare, starbursting is al aanwezig;
  • Regelmatig autorijden in het donker;
  • Beroep waarbij zichtkwaliteit belangrijk is (denk aan een fotograaf, grafisch vormgever, etc.).

ReLEx SMILE laserbehandeling

Dit is een ander type behandeling ten opzichte van onze overige laserbehandelingen. Wanneer deze behandeling voor jouw ogen geschikt is, geeft de standaard ReLEx SMILE behandeling altijd het beste resultaat inclusief de kwaliteit van jouw zicht.