Vooronderzoek

Brochure

Tarieven medische indicatie

Passantentarief

FYEO heeft geen vaste afspraken met zorgverzekeraars. Voor een behandeling bij FYEO zijn ook geen afspraken met de zorgverzekeraar nodig. Dit omdat de zorg die wij leveren geen verzekerde zorg is. 

Het kan wel voorkomen dat er sprake is van een medische indicatie, zoals staar, waardoor je toch recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding vanuit je verzekering. In dit geval worden de zogenoemde passantentarieven gebruikt. Deze tarieven zijn een benadering van onze werkelijke kosten van het deel van je behandeling, waarvoor je recht hebt op een vergoeding. De zorgverzekeraar toetst of deze tarieven reëel zijn. Het passantentarief staat ook op de zorgnota die je van ons ontvangt, om bij je zorgverzekeraar de vergoeding te kunnen declareren.

Het bedrag dat een zorgverzekeraar vergoedt is niet gelijk aan dit passantentarief. De hoogte van je vergoeding is afhankelijk van het soort basisverzekering dat je hebt. Je zorgverzekeraar kan hier alles over vertellen.

Declaratie code DBC-code Omschrijving Integraal tarief
15E620 (2022) 079599015 Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand. 2800 
15E620 (2023) 079599015 Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand. 2095
15E621 (2022) 079899021 Laserbehandeling van het oppervlakkige deel van het hoornvlies van het oog. 2400
15E621 (2023) 079899021 Laserbehandeling van het oppervlakkige deel van het hoornvlies van het oog. 1995
15A385 (2022) 070401008 Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij een aandoening van de ooglens. 1600
15A385 (2023) 070401008 Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij een aandoening van de ooglens. 1195
15B613 (2023) 079799011 Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog. 1195

 

Prijzen in euro's en prijswijzigingen voorbehouden